CẦN THƠ

RDC Cần Thơ

Địa chỉ: 164 Trần Việt Châu, P. An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

(+84) 710 6253944/45

(+84) 710 6253952

Xem bản đồ