NHA TRANG

RDC Nha Trang

Lô số 6,7 thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

(+84) 58 3896600

(+84) 58 3896609

Xem bản đồ