* CTKM Ngày hè tràn hứng khởi dành cho tất cả NPP từ 13.04

Chương trình khuyến mãi ” Ngày hè tràn hứng khởi cùng PhytoPOWDER” đã được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các NPP cấp lãnh đạo, Nutrilite tiếp tục mở rộng cho tất cả nhà Phân Phối từ ngày 13-04 đến khi hết hàng.

Chi tiết vui lòng xem bên dưới.

CTKM_PRO_PHYTO_ALLABO

 

Nguồn: NUTRILITE VIỆT NAM