[24.05.2016]: HOA HẬU VIỆT NAM 2016 – TRỰC TIẾP HỌP BÁO CHUNG KHẢO PHÍA NAM

[hình ảnh]

Không gian trưng bày sản phẩm Nutrilite tại buổi họp báo

Không gian trưng bày sản phẩm Nutrilite tại buổi họp báo

Đại diện Amway Việt Nam cùng Nha Phân Phối cấp cao

 Đại diện Amway Việt Nam cùng các Nhà Phân Phối cấp Lãnh đạo đang chụp hình cùng những người đẹp

Nutrilite - Hoa Hậu Việt nam 2016

Đại diện Amway Việt Nam và các Nhà Phân Phối cấp Lãnh Đạo Executive Diamond Bích Tiên, Executive Diamond Tú Tâm và Executive Diamond Tố Chân  đang được Ban Tổ Chức Hoa Hậu Việt Nam 2016 phỏng vấn

Screenshot_7

Executive Diamond Tú Tâm

Screenshot_8

Executive Diamond Tú Tâm và Executive Diamond Bích Tiên

Ông Huỳnh Thiên Triều - Phó Tổng Giám Đốc công ty Amway Việt Nam

Ông Huỳnh Thiên Triều – Phó Tổng Giám Đốc công ty Amway Việt Nam đang phát biểu trước ống kính của các phóng viên.

 

Hai Nhà Phân Phối cấp Lãnh Đạo đang chụp ảnh cùng đại diện của Amway Việt Nam – Executive Diamond Tú Tâm và Executive Diamond Tố Chân 

Screenshot_9

Hoa Hậu Pháp Flora Coquerel và ông Huỳnh Thiên Triều – Phó Tổng Giám Đốc công ty Amway Việt Nam