Trung tâm trải nghiệm Nutrilite

 

 

MYnutrilite_bndcenter_banner1-892x379
LCL_AA_MSIANEWHQ_T6_IMG_1

 Trung tâm trải nghiệm Nutrilite nằm trong Trung tâm trải nghiệm Amway đặt tại Tổng hành dinh Amway Malaysia. Trung tâm mở cửa chào đón rộng rãi nhà phân phối và công chúng đến tham quan và trải nghiệm cùng Amway và các nhãn hiệu sản phẩm. Đến với Trung tâm trải nghiệm sản phẩm, khách hàng sẽ ấn tượng với hệ thống tương tác đa phương tiện hiện đại, mang lại những ấn tượng độc đáo và kiến thức sâu sắc về từng nhãn hiệu và dòng sản phẩm nổi tiếng của Amway.

 LCL_AA_MSIANEWHQ_T1_IMG_1GBL_AA_BRICKMORTAR_T2_IMG_1