• Home
  • Tin tức tổng hợp
  • * TB Gia hạn Chương trình KM Giải pháp dinh dưỡng Nền Tảng Foundational Trio – 90 ngày

* TB Gia hạn Chương trình KM Giải pháp dinh dưỡng Nền Tảng Foundational Trio – 90 ngày

Để hổ trợ NPP một cách tốt nhất trong việc trải nghiệm sản phẩm để chinh phục sức khỏe tối ưu và kinh doanh hiệu quả, gói giải pháp Dinh dưỡng nền tảng Foundational Trio sẽ được gia hạn thêm 90  ngày, bắt đầu từ 9h ngày 22-09 đến 20-12.

Xem thông tin chi tiết bên dưới.

poster_modify

Nguồn: NUTRILITE VIỆT NAM